МЕТЕОР. ТЕАТЪР НА НЕВЪЗМОЖНОТО 

 

 

художествено оформление: Моника Вакарелова

художник на картината на корицата: Борис Делчев

формат: 16/60/90, меки корици, 504 страници

„Метеор“, София, 2022

ISBN: 978-619-7291-27-8

 

Книгата е посветена на театъра на желанието и удоволствието. "На
сцената всичко е възможно. Затова ние избираме невъзможното."
Изданието съдържа концептуални, идеологически и методологически
текстове за постановките на „Метеор“ през периода 2010 - 2019 г. В
книгата са включени и фотографии от всички спектакли, както и текстове
от Боян Манчев, Леонид Йовчев, Моника Вакарелова и Георги Тенев.

Второ, разширено и преработено издание на „Метеор 2010–2019“,
осъществено през 2021 г. с финансовата подкрепа на Национален фонд
„Култура“

"МЕТЕОР. ТЕАТЪР НА НЕВЪЗМОЖНОТО." https://anivaseva.net/ Super User
Copyright © 2022 Ani Vaseva